Proteinin biyolojik belirteçler november doğrulayarak

Böylece, exosomes tespiti için belirteçler yayımlanan hücre tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hücrenin diğer bölmeleri de veziküller üretebilir, daha fazla (örneğin calnexin ve Grp78) endoplazmik retikulum ve golgi (örneğin GM130) olarak bu bölmeleri proteinlerin varlığını belirlemek için tavsiye edilir.

Isolating and Characterizing RNA-Containing Exosomes ...